„Tautiškos giesmės“ atodangos

Edukaciniame užsiėmime moksleiviai supažindinami su sudėtingu Lietuvai istoriniu XIX a. antros pusės laikmečiu, kai carinės valdžios buvo uždarytas universitetas, uždrausta lietuviška spauda lotyniškais rašmenimis, mokyklose dėstoma rusų kalba. Represijos ir spaudos draudimas sulaukė atsako: Lietuvoje prasidėjo tautinio atgimimo sąjūdis, pradėta nelegaliai gabenti lietuviška spauda. Supažindindami su Lietuvos tautinio atgimimo „žadintojais“ carinės priespaudos sąlygomis, išskirtinį dėmesį…

Rekvizitai
Respublikos g. 14, LT-35184 Panevėžys, tel. (8 45) 46 55 51, faks. (8 45) 50 16 99, el. p. info@pavb.lt
Programos pavadinimas
„Tautiškos giesmės“ atodangos
Programos rengėjas (-ai)

Ona Peseckaitė, Jolanta Sriubienė

Kontaktai

el.p. ona.peseckaite@pavb.lt ;jolanta.sriubiene@pavb.lt; tel. (8 45) 582540; tel. (8 45) 465552

Visą įrašo informaciją gali peržiūrėti tik registruoti vartotojai.