Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Panevėžio regiono bibliotekų edukacinių veiklų tobulinimo galimybes ir pritaikymas neformaliam švietimui.

Remiantis atlikto tyrimo įžvalgomis dokumente pateikiamos rekomendacijas Panevėžio regiono bibliotekų edukacinė veiklos tobulinimui ir jos pritaikymui neformaliajam švietimui. Skaityti

Daugiau

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Šeimų bazinio paketo paslaugų, veiklų formato ir tematinio poreikio nustatymas. Tyrimas.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka inicijavo žvalgybinį tyrimą siekiant išsiaiškinti Panevėžio regione gyvenančių, 0–7 metų vaikus auginančių šeimų poreikius. Suformuota anketa „Šeimų bazinio paketo paslaugų, veiklų formato ir tematinio poreikio nustatymas“ klausiama, kokios neformalaus ugdymo veiklos aktualios šeimoms, kokios tradicijos vyrauja jų šeimose ar kokiu laiku patogiausia lankytis bibliotekos...

Daugiau

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų tobulinimo metodų integravimas edukacinėje veikloje

Medijų informacinio raštingumo kompetencijų tobulinimas (MIRKT) –  viena iš pagrindinių šių dienų bibliotekų veiklos sričių. Įvairiomis formomis (taip pat ir edukacijomis) bibliotekos siekia ugdyti žmonių gebėjimus sėkmingai rasti, kritiškai įvertinti ir etiškai bei saugiai naudoti informaciją. Šioje metodinėje priemonėje aprašomi MIRKT metodai yra pritaikyti naudoti bibliotekos edukacinėse veiklose. Peržiūrėti metodinę...

Daugiau

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Kultūrinės edukacijos struktūra ir metodai

Edukacijos sėkmė priklauso nuo jos suplanavimo, teisingos struktūros, tinkamų metodų pasirinkimo. Šioje metodinėje priemonėje aptariama kultūrinės edukacijos  samprata, edukacijos kūrimo principai, struktūra ir metodai. Kultūrinės edukacijos struktūra ir metodai. Metodinė priemonė.

Daugiau

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Virtualių renginių organizavimo metodika

Virtualaus renginio organizavimas priklauso nuo daugelio dalykų. Šioje metodinėje medžiagoje pateikiame keletą rekomendacijų ir techninę informaciją virtualių renginių organizavimo pasiruošimui. Virtualių renginių organizavimo metodikaParsisiųsti

Daugiau