Šeimų bazinio paketo paslaugų, veiklų formato ir tematinio poreikio nustatymas. Tyrimas.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka inicijavo žvalgybinį tyrimą siekiant išsiaiškinti Panevėžio regione gyvenančių, 0–7 metų vaikus auginančių šeimų poreikius. Suformuota anketa „Šeimų bazinio paketo paslaugų, veiklų formato ir tematinio poreikio nustatymas“ klausiama, kokios neformalaus ugdymo veiklos aktualios šeimoms, kokios tradicijos vyrauja jų šeimose ar kokiu laiku patogiausia lankytis bibliotekos veiklose. Anketoje pateikiamas veiklų galimybių bibliotekoje spektras, dalyvių klausiama, kokių neformalaus ugdymo paslaugų norėtų ar pasigenda. Anketa yra anoniminė, o gauti atsakymai naudojami siekiant identifikuoti ir pasiūlyti šeimų poreikius ir lūkesčius atitinkančias paslaugas, tikslingai ir pagrįstai organizuoti kokybiškas veiklas, rengti projektines paraiškas bei įgyvendinti šeimų bazinio paslaugų paketo plėtrą parenkant tinkamus formatus ir tematiką.

Parašykite komentarą