Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Išnykusių žodžių pėdsakais: iš Aukštaitijos krašto kūrėjų kalbos lobyno

Kviečiame patyrinėti mūsų Aukštaitijos krašto rašytojų, poetų kūrybą ir atrasti primirštus, bet žavius žodžius. Interaktyvus testas leis ne tik pakeliauti išnykusių žodžių pėdsakais, bet ir sužinoti apie Panevėžio regiono kūrėjus. Spręsti testą

Daugiau

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Vaižgantas ir Panevėžio kraštas

Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933) – kunigas, rašytojas, knygnešys, švietėjas, tautinio sąmoningumo žadintojas, lietuviškų mokyklų organizatorius, aktyvus visuomenės veikėjas, daugelio spaudos leidinių įsteigėjas ir redaktorius, publicistas, literatūros istorikas ir kritikas, universiteto docentas ir garbės daktaras. Kviečiame spręsti testą apie Juozą Tumą-Vaižgantą ir jo sąsajas su Panevėžio kraštu bei daugiau sužinoti apie šią...

Daugiau

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Maironis ir Panevėžio kraštas

Jonas Mačiulis-Maironis (1862–1932) – lietuvių literatūros klasikas, tautos atgimimo dvasinis vedlys, ideologas, prikėlęs lietuvius kovai už savo kalbą, kultūrą, valstybingumą. Maironis kurį laiką praleido ir Panevėžio krašte. Jo apylinkių grožis, nuostabi gamta įkvėpdavo poetą kūrybai. Kviečiame spręsti testą ir pasitikrinti žinias apie Maironį ir jo sąsajas su mūsų kraštu. Spręsti...

Daugiau

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Visiems, neabejingiems Panevėžiui!

Kviečiame visus, mylinčius Panevėžį, pasitikrinti žinias ir atsakyti į klausimus, kuriuose – apie svarbius Panevėžio miesto istorinius ir kultūrinius aspektus, asmenybes, daug nuveikusias ir garsinusias Panevėžį, įdomūs faktai, susiję su miesto kultūros ir švietimo įstaigomis, pastatų istorija. Parengė Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos skyriaus...

Daugiau

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Knygnešiai: nešę šviesą gūdžiausiu Lietuvai laikotarpiu

2004 m. UNESCO knygnešystę įvertino kaip unikalią ir pasaulyje neturinčią atitikmenų veiklą, o kovo 16-oji oficialiai paskelbta Knygnešio diena. Tą dieną pagerbiami mūsų tautos gimtosios kalbos ir rašto sergėtojai bei skleidėjai – knygnešiai. Jei ne jų didvyriškas darbas, mūsų tautos kultūra būtų buvusi sunaikinta, o Lietuvos vardas šiandien gal nebepuoštų...

Daugiau

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – filantropė, mecenatė

Gabrielė tvirtus moralinius pamatus ir humanistines vertybes atsinešė iš šeimos. Jonas Leonas ir Malvina Petkevičiai savo vaikams nuolat pabrėždavo, kad svarbiausia ne turtas, socialinė padėtis, o moraliniai dalykai – atjauta, sąžiningumas, dorumas. Mergaitės motina buvo pasinėrusi į labdaringą veiklą, šelpė vargšus, maitino badaujančiuosius. Savo vaikus taip pat skatino visa kuo...

Daugiau

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – moterų teisių gynėja

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė XIX a. pabaigoje savo akimis matė socialinę nelygybę, kaimo žmonių tamsumą, nepakeliamą valstiečių moterų būklę – jų išnaudojimą ir negerbimą. Visa tai Bitė aprašė savo publicistiniuose straipsniuose ir apsakymuose. „Ar yra pasaulyje sutvėrimas, didžiau engiamas ir skriaudžiamas už moterę? Tik viso pasaulio visuomenė ir mes pačios drauge esame...

Daugiau

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – knygnešė, daraktorė, mokytoja

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė gimė XIX a. pabaigoje, kai Lietuva dar priklausė carinės Rusijos imperijai. Jai teko gyventi tuo laikotarpiu, kai buvo uždrausta spauda lotyniškais rašmenimis, draudžiama viešose įstaigose lietuviškai kalbėti, kai buvo uždarytas Vilniaus universitetas ir kitos lietuviškos mokyklos. Kiekvienas tuomet lietuvių kultūrinis žingsnis, tarp jų ir leidinių lietuvių kalba leidimas...

Daugiau

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – diplomatė ir politikė

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė gyveno tuo metu, kai lietuviai išgyveno carinės Rusijos represijas ir bandymus juos nutautinti, kai šalis patyrė Pirmojo pasaulinio karo baisumus ir išgyveno neramų pokario laikotarpį. Jos akyse kūrėsi nepriklausoma Lietuva su savo Seimu, Prezidentu, simbolika, kariuomene, valdžios institucijomis, kultūros ir švietimo įstaigomis. Nors Lietuvos nepriklausomybę G. Petkevičaitė-Bitė sutiko...

Daugiau

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – rašytoja

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – viena žymiausių XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Panevėžio krašto rašytojų, taip pat publicistė, leidinių redaktorė ir literatūros kritikė. Nors turėjo namų mokytojos diplomą, buvo baigusi bitininkystės ir sodininkystės, vėliau medicinos felčerių kursus ir gavusi jų baigimo pažymėjimus, ji 1920 m. Steigiamojo Seimo rinkimuose prisistatė kaip...

Daugiau

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

16 faktų apie Gabrielę Petkevičaitę-Bitę jos 160-ajam jubiliejui

2021 metais minėjome rašytojos, publicistės, visuomenės veikėjos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 160-ąsias gimimo metines. Šiai progai parengėme testą „16 faktų apie Gabrielę Petkevičaitę-Bitę jos 160-ajam jubiliejui“. Kviečiame spręsti testą ir pasitikrinti savo žinias apie šią, vieną žymiausių Panevėžio krašto moterų. Spręsti testą

Daugiau

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Skulptorius Juozas Zikaras

2021-ieji LR Seimo paskelbti skulptoriaus Juozo Zikaro metais. Lapkričio 18-ąją minėjome šio, vieno ryškiausių Panevėžio krašto žmonių, 140-ąsias gimimo metines. Šiai progai parengėme testą. Kviečiame jį spręsti ir pasitikrinti savo žinias bei sužinoti daugiau apie šį, vieną žymiausių Lietuvos menininkų. Spręsti testą

Daugiau

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Žymieji kryždirbiai Vincas Svirskis ir Lionginas Šepka

LR Seimas 2020-uosius yra paskelbęs Tautodailės bei UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metais. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka parengė testą, kurį spręsdami pasitikrinsite žinias apie du garsiausius Lietuvos liaudies meistrus kryždirbius – Vincą Svirskį ir Lionginą Šepką, o tuo pačiu – ir apie į UNESCO pasaulio paveldą įtrauktą Lietuvos kryždirbystę....

Daugiau

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Ką žinai apie Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąją biblioteką?

Smagus ir informatyvus testas apie Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąją biblioteką padės pasitikrinti žinias apie šią įstaigą, turinčią turtingą istoriją, gražias erdves, solidų knygų fondą, rengiančią daugybę renginių. Jei pritrūks žinių, tiesiog pasikliaukite sėkme ir spėkite. Spręsti testą

Daugiau

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Ar pažįsti Panevėžį?

Kartais net tikras panevėžietis gali suklysti, paklaustas, kur mieste yra saulės laikrodis arba koks pastatas yra aukščiausias. Pasitikrinkite savo žinias apie Panevėžį, atsakydami į  testo klausimus ir pagilinkite savo žinias. Spręsti testą

Daugiau

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Testas „Kaip mūsų protėviai nenaudėlius vadino?“

Ar esate girdėję žodžius činčiberynė ar gluosnagalvis? Kaip pavadintumėte tinginį ar pataikūną? Atlikę šį testą sužinosite, kaip šiaurės panevėžiškių tarme vadinami neigiami asmenys ir papildysite savo žodyną Žaisti

Daugiau